Inhoud

Aanwijzing voor de uitspraak                                                                                      2

Spreekwoorden, enz. in verband met, of ontleend aan:

I.Het geloofswezen                                                                                                         3

II.Den mensch, vanaf de wieg tot in het graf, geboorte, jeugd, verkeering, huwelijk, huishouden, familiebetrekkingen, ziekte, sterven en begraven     8

III.Het menschelijk lichaam, en zijne eigenschappen en hoedanigheden   19

IV.De geestelijke eigenschappen en hoedanigheden van den mensch    28

V.Eten en drinken, spijs en drank                                                                                43

VI.De kleeding                                                                                                                 53

VII.Geld en goed, maatschappelijken stand, handel en nijverheid               56

VIII.Spel en vermaak                                                                                                      67

IX.Geluk en leed, voor- en tegenspoed                                                                   75

X.Dieren                                                                                                                             76

XI.Akker en tuinbedrijf                                                                                                    83

XII.Het weer en jaargetijde                                                                                           88

XIII.Varia                                                                                                                             90

Aanteekeningen                                                                                                          113