HET MARIABEELDJE BIJ DE OUDE STADSSCHOOL.

Hoek Deken Tijssenstraat-Begijnenhofstraat.

Op 10 mei 1940 werd Sittard door Nazi Duitsland bezet. Het bekende spreekwoord “Nood leert bidden” vond ook toen zijn toepassing. Door angst gedreven werd tot Onze Lieve Vrouw gebeden en gesmeekt om verlossing. Na goedkeuring door onze toenmalige burgemeester, de Edelachtbare heer M.W.J. Coenders, werd door pastoor-deken H. Haenraets op de hoek van de Deken Tijssenstraat en de Begijnenhofstraat een beeld van Onze Lieve Vrouw Van de Vrede in de gevel van de oude stadsschool geplaatst. Op 15 augustus 1940, op het feest van Maria Hemelvaart, werd na een Plechtig Lof in de parochiekerk in processie, voorafgegaan door bruidjes en gelovigen, naar het beeldje getrokken, waar Deken H. Haenraets het beeldje inzegende, waarna een bloemenhulde volgde door de bruidjes.

Onder het thans achter glas staande beeldje is een hardstenen plaat aangebracht, waarop gebeiteld staat: Regina Pace, 15 augustus 1940.

uitgave VVV Sittard Schrijvers Wilms Maassen Nohlmans sept 1972

Kapellen enkruisen in Sittard 2e druk