Maria kapel aan de Wieën

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd op de eigendom van de familie Timmers, naar ontwerp van J.E. Schoenmaekers, aan de Walstraat een kapel gebouwd uit dankbaarheid. Zij werd toegewijd aan de Koningin des Hemels.

In het kapelletje staat een beeld van de Moeder Gods Maria met Kind. Dit werd vervaardigd door kunstenaar Charles Vos uit Maastricht en werd geplaatst in
een marmeren nis boven een soort altaar.

Aan de rechter zijde vindt men een fraai glas-in-loodraam met een afbeelding van de Koningin van de Vrede met als onderschrift “Koningin van de Vrede, bescherm ons. Aan de linkerzijde bevindt zich een raam met een beeld van O.L. Vrouw, Sterre der Zee met de bede “Wees onze Leidster”.
Een mooie knielbank werd gemaakt door de heer Paul Jessen, terwijl twee ijzeren luchters het werk zijn van de heer Th. Jamar. Bijzonder jammer is dat een hiervan gestolen werd. Het onderhoud van deze kapel namen de buurtbewoners voor hun rekening, in het bijzonder de familie E.Schins-Meerts.

Door de nieuwbouw van de drogisterij “De Salamander” in 1971, kwam het kapelletje door aanplanting en verfraaiing meer tot zijn oorspronkelijke bestemming, terwijl de niet zo mooie poort ernaast ook verdwenen is.
Boven de ingang staat in letters van ijzersmeedwerk “Koningin de Hemels B.V.O.

 

uitgave VVV Sittard Schrijvers Wilms Maassen Nohlmans sept 1972

Kapellen enkruisen in Sittard 2e druk