HET KAPELLETJE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN.

Vroeger lag er aan de driesprong, wanneer men vanuit de Kolleberg naar Watersley gaat, een grote plas, die in de volksmond “Den Aenjepoul” werd genoemd. Hier stond een beeldje van 0.L.Vrouw van Smarten. In 1925, toen de laatste voetval door een nieuwe werd vervangen, werd deze op de tegenwoordige plaats gebouwd en met een nieuw beeld van O.L. Vrouw van Smarten voorzien.

Hier werd gebeden, zeven maal het Wees Gegroet en na ieder:

Heilige Moeder, druk de wonden,

Des Gekruisten voor mijn zonden,

Immer dieper in mijn hart”.

De plaatsing en onderhoud werd door de vereniging “Onderhoud van de kapellen in de Kolleberg verzorgd.

 

uitgave VVV Sittard Schrijvers Wilms Maassen Nohlmans sept 1972

Kapellen enkruisen in Sittard 2e druk