Ophoven

Ophoven ligt vanuit de stad gezien stroomopwaarts langs de Geleenbeek. Dat verklaart de naam.

De oude kern van Ophoven wordt gevormd door de straat Ophoven met uitlopers naar o.a. Steeg­straat, Geuweg, Haagstraat. De oorspronkelijke agrarische bebouwing is hier nog duide­lijk herkenbaar. Eind jaren tachtig is de gemeente begonnen met het renoveren van de wijk. In twee jaar zijn er wegen aangelegd en ca. 250 woningen gebouwd.

Tot Ophoven behoren de grote boerderijen Ophovenerhof, Bergerhof  en ’t Gulicks Hoes.

In Ophoven bevindt zich ook het oorlogskerkhof waar Engelse soldaten begraven zijn die in onze omgeving tijdens de Tweede wereldoorlog gesneuveld zijn.

“Mijn vader was priester” 

Katja Kreukels gaf een lezing hierover voor onze vereniging.

Wil je hier meer over horen luister dan naar haar podcast

Leijenbroek

Leijenbroek was ooit een van de buitendorpen die bij Sittard hoorden.

meer lezen…….

Leven voor de zorg- 200 jaar Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid

Expositie in het Erfgoedcentrum De Domijnen, Kapittelstraat 6 Sittard

Openingstijd: dinsdag t/m zondag van 11- 17 uur

Een van de vele verhalen over de Zusters van het Franse klooster vindt u hier

Bioscopen in Sittard.

De geschiedenis van bioscopen en bioscoopexploitanten in Sittard gaat terug tot begin 20ste eeuw. In deze tijd speelde het sociaal en cultureel leven zich vooral in de kleine zalen van de cafés en herbergen. Obern Bayern, in de Voorstad gelegen, beschikte over een grote zaal en hier gaven de lokale harmonieën hun concerten, werden bals georganiseerd en hielden de Marotte hun zittingen. De grote steden beschikten allemaal al over een bioscoop maar in Sittard was de drempel wel erg hoog voor een dergelijke nieuwe vinding.

verder lezen

In het zwarte paard

 Daar waar nu de Brugstraat ligt en waar het grote nieuwe politiebureau staat lag begin vorige eeuw de Bergstraat en op de plaats van het politiebureau lag het café van Dols-Hendriks.

lees verder

Frits Rademacher Limburgse troubadour 1928-2008

Frits Rademacher werd geboren als vijfde kind van Math Rademacher en Lies van Neer. De familie woonde op het Kerkplein in Sittard. Nauwelijks zes jaar oud zong hij bij het knapenkoor van de Grote Kerk. Op veertienjarige leeftijd stapte hij over naar het Sittards gemengde koor, waarvan zijn broer Jan de voorzitter was. Zonder een noot te kunnen lezen speelde Frits mondharmonica, blokfluit en accordeon. Alles ging op het gehoor. Bij een plaatopname in Hilversum vroeg Jos Cleber, de bekende orkestleider, om bij een bepaalde noot opnieuw in te zetten. Tot verbazing van iedereen antwoordde hij: “Zeg maar bij welk woord, want ik kan geen noten lezen”. Cleber adviseerde Frits vooral geen muzieklessen te gaan nemen, omdat zijn ongekunstelde en pure manier van spelen goed paste bij zijn melodische Limburgse teksten. Op een enkele uitzondering na bleef Frits zingen in zijn modesjtaal

Meer lezen…….

Foto’s

Gratis geleide monumentenwandelingen door 11 historische kernen van Sittard-Geleen

Op 11 en 12 september is het mogelijk om kosteloos deel te nemen aan geleide monumentenwandelingen door elf historische kernen van Sittard-Geleen. De wandelingen zijn georganiseerd in het kader van het Open Monumentenweekend, dat dit jaar als thema heeft: ‘Mijn historische kern is jouw historische kern’. Per rondleiding zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. Op zaterdag 11 september en zondag 12 september kunt u deelnemen aan een kerkenwandeling en/of een architectuurwandeling binnen de omwalling van Sittard. Voor meer informatie en aanmelding, zie: Open Monumenten Dag Sittard-Geleen (vvvsittard-geleen.nl)

 

De Willy Dols Stichting geeft een nieuw boek uit:

Asor, de Leeuw

In dit boek wordt voor het eerst een serieus onderzoek gedaan naar de bizarre gebeurtenis op Sint-Rosazondag in 1938. Op die dag is immers de leeuw ASOR uit een kermiscircus tijdens de Hoogmis de overvolle kerk binnengedrongen! Gelukkig zonder ernstige gevolgen. Maar dit lokale gebeuren werd binnen de kortste keren wereldnieuws met hoe langer hoe meer dramatische aspecten.

meer lezen over deze uitgave?

 

Asor de Leeuw

Het verhaal  leest u hier

De Putstraat

De Putstraat verbindt de Michielskerk op de Markt met de St. Rosakapel op de Kollenberg, de route die de processie aflegt volgens de eeuwenoude belofte, gedaan aan St. Rosa, nadat zij de stad en haar bewoners verlost had van een epidemie.

meer lezen

Foto’s van de Putstraat

Stadsboerderij Den Tempel

Behalve pachtboerderijen kende Sittard binnen de wal ook enkele grote boerderijen. een daarvan kennen we als den Tempel.

Als u wilt meer wilt weten volg dan deze link

 

De Bergerhof

Een van de grote pachtboerderijen in Sittard

meer lezen……

Ontwerpbestemmingsplan Klooster Sint-Agnetenberg

 De huidige eigenaren van het voormalige kloostercomplex van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in dePlakstraat willen er woningen in realiseren. Daarvoor moet wel de bestemming worden gewijzigd en is er een aangepast bestemmingsplan in procedure gebracht.

Namens Vereniging Sittards Verleden tezamen met andere organisaties is een gezamenlijke zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan voor Klooster Sint-Agnetenberg ingediend bij de gemeente Sittard-Geleen.

We willen u graag op de hoogte houden en daarom is verkorte versie van de zienswijze hier in te zien.

Lagere school en ULO Baandert

Coenen was onderwijzer aan de basisschool in de Baandert. Van zijn kleindochter Elise Smallenbroek-Coenen mochten we een collectie foto’s in ontvangst nemen. Een gedeelte van de foto’s  betreft de school in Baandert en zijn hier te zien 

Op Paasmaandag 6 april droeg Piet Coenen zijn eerste plechtige H. Mis op in de Petruskerk. Het feest werd gevierd in Baandertschool.

Ook hier  hebben we foto’s van gekregen en die zijn hier te zien

In ” Beelden van scholen in Sittard”  van Math Vleeshouwers vinden we het verhaal van deze school

Wie kan ons meer vertellen over de foto’s?

Als aanvulling op het artikel in het tijdschrift over de tuinderij Verbeek in Stadbroek deelt Sjaak Verbeek met ons zijn herinneringen die hij heeft aan het bezoek met zijn vader aan de veiling in Venlo.

Lees hier zijn verhaal

Meer foto’s

De vestingwerken van Sittard in historische bronnen
Vandaag, 25 juni 2021,  is er een nieuw boek verschenen over de Sittardse Vestingwerken. Meer lezen…
Frank Keysers schreef in 2015, 30 jaar na de restauratie,  een artikel over de geschiedenis van fort Sanderbout

Sjeer Gruisen, speler bij Sittardia en oud-international

Hij was een van de spelers die uitkwam voor Sittard in de wedstrijd tegen Barcelona.

Hiernaast een afbeelding van de bus met de spelers op 11 mei 1953.

Het verhaal over Sjeer en de gedenkwaardige wedstrijd in Barcelona leest u hier

Hier vindt u ook de namen van deelnemers aan deze reis zoals ze op de foto staan

meer foto’s

‘Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging.’    

(Marcus Aurelius, Romeinse keizer-filosoof (121 – 180 n.Chr.)

Pater Augustinus Janssen O,.P. behoorde tot het Sittardse Dominicanenconvent, woonachtig in het klooster naast de St. Michielskerk.

Hij werd in 1732 in Gangelt geboren en trad in 1754 in in de orde van de H. Dominicus.

Hij schreef in 1781 een kroniek over de geschiedenis van Sittard.

Prof. J. Timmers plaatste deze kroniek in 1941 in het jaarboek van het Bisschoppelijk College.

verder lezen…..,.

 

Klooster Agnetenberg

De laatste zusters hebben hun klooster aan de Plakstraat  al een paar jaar geleden verlaten en hebben hun intrek genomen  in Huize Seraphine op de Wintraek. Met hun vertrek bleef een leeg klooster achter, een gebouw met een geschiedenis van bijna 400 jaar en waar velen onderdak, onderwijs en zorg hebben ontvangen.

De gebouwen krijgen binnenkort een nieuwe bestemming.

Lees meer over de geschiedenis van Agnetenberg

meer foto’s

Jacques Schreurs MSC, priesterdichter (1893-1966)

 Albert Verlinden wil in 2022 een musical op de planken brengen met als titel “Dagboek van een herdershond” en velen zullen zich nog wel de serie op de televisie herinneren met kapelaan Odekerken die als jonge kapelaan terechtkomt in een dorp waar de mijn langzaam maar zeker het leven van de dorpsbewoners gaat veranderen.

Er wordt niet bij verteld dat Jacques Schreurs dit verhaal schreef naar aanleiding van belevenissen als jonge kapelaan in Overhoven.

Lees meer

Foto’s

Wilco -Nouvo Wilco Fashion 1944-2019

In 2014 schreef Bear Smit het verhaal over de geschiedenis van de familie Willems naar aanleiding van een interview met mevrouw Fiet Martens-Willems en mevrouw Renée Wieringa-Willems.

In  mei 2019 liet Renée Wieringa-Willems weten dat Wilco Fashion, in februari 2013 omgedoopt in Nouvo Fashion, na 75 jaar zou ophouden te bestaan. Reneé was als derde generatie Willems al bijna 30 jaar actief in de zaak. Gezondheidsredenen en het ontbreken van opvolging hebben tot de beslissing geleid om de deuren na afloop van het jubileumjaar te sluiten.

Tante Fiet Martens-Willems overleed op 10 mei 2021.

Lees hier het verhaal

Sittard en de wielersport

De gemeente Sittard-Geleen geeft de wielersport een kans.

Enkele jaren geleden werd het Tom Dumoulin Bike Park aangelegd.

Daarnaast bevindt zich op Watersley het Sports & Talentpark waar jonge wielrenners opgeleid worden.

Op deze foto uit 1968 René Pijnen, Joop Zoetemelk, Leen de Groot en Jan krekels

Meer lezen over de wielersport in Sittard

Foto’s over de geschiedenis van de wielersport in Sittard

Een gedeelte van de foto’s is afkomstig van Paul Martens

De Geleenbeek

Er wordt in het park hard gewerkt om de Geleenbeek aan te passen aan de huidige inzichten omtrent klimaat en natuur.

Ooit was de beek een afvoerkanaal waar pikzwart  mijnwater door afgevoerd werd.

Lees de geschiedenis van de beek

Met de vereniging maakten we een wandeling langs de beek. Zie foto’s

Maria, Catharina, Petronella, voor gewone mensen, Mary, Frusch. 19222021

Ein Zittesje wiesvrouw.

In 2014 werd mevrouw Frusch geïnterviewd door onze werkgroep en haar levensverhaal is  meer dan moeite waard om te lezen

Geïnteresseerd? volg dan deze link

Foto’s vindt u hier

Harry Kusters 1935-2021

Harry Kusters was de tweede generatie van de firma Cuba.

De geschiedenis van de familiebedrijf heeft hij zelf opgeschreven. Die leest u hier

Harry Kusters was een van de Bokkenrijders, een club opgericht om een onderkomen ( het HK) voor de scouting in Ophoven te bouwen.

 

Gratis boeken afhalen

Hier vindt u de lijst van beschikbare boeken

U kunt de boeken reserveren per email en afhalen op afspraak bij het secretariaat

 

Van Museum naar Erfgoedcentrum naar Museum?

Vanaf de heroprichting in 1971 had de VVV er bij de gemeente op aangedrongen om de bouwval Den Tempel na restauratie als stadsmuseum in te richten. Het werd het tweede museum in Sittard. Het eerste museum ‘Het Land van Sittard’ in het Kritzraedthuis was in 1938 gesticht door professor Timmers. De Tempel werd het nieuwe museum maar bleek als gebouw niet zo geschikt voor deze functie.

Hub Geurts was vanuit de VVV hier bij betrokken. Lees wat Hub Geurts hierover vertelt

In 1993 wordt de voormalige Stadsschool, nadat het enige jaren het jongerencentrum Donkiesjot heeft gehuisvest en de harmonie Sint Joep en het Petruskoor, grondig verbouwd.

Het krijgt de naam “Het Domein” en bestaat uit een historisch museum en een museum voor moderne kunst.

Uiteindelijk wordt de cultuursector ondergebracht in een bedrijf, de moderne kunst verhuist naar een nieuw gebouw in het Lignecomplex en achter blijft de historische collectie en heet vanaf dan geen museum meer maar Erfgoedcentrum.

 

 

Van burgerwacht, veldwachter en politie

Voor de veiligheid van de Sittardse bevolking wordt al eeuwen in meer of mindere maten gezorgd. Was het vroeger de burgerwacht, later werd dat de veldwachter en hij werd tenslotte vervangen door de politieagent.

Verder lezen

Meer foto’s van het politiekorps vindt u hier met dank aan Francis Knibbeler

Ambachtsschool Pastoor Jacobs

Het markante gebouw aan de Rijksweg Zuid herbergde nog niet zo heel lang geleden allemaal jonge mensen die hier vakonderwijs kregen.

Dat is nu verleden tijd. Wilt u meer lezen over de geschiedenis van de Ambachtsschool  lees dan hier verder

Foto’s ambachtsschool

Van Bali naar Sittard

70 jaar geleden kwam Fien Sahetapy naar Nederland. Lees hier haar verhaal

Onze nieuwe tijdschrift is weer verschenen.

Een van de verhalen gaat over Margriet Thissen- van der Leeuw

Lees meer…..

Gerard Houtakkers 1926-2021

In 2009 mocht Mia Könings-Collombon hem interviewen.

In het interview maken we kennis met een man die veel voor Sittard heeft betekend, vooral voor de cultuur en de sport.

Lees verder

 

Ook dit jaar geeft onze vereniging weer een postzegel uit.

De postzegel is niet meer verkrijgbaar.

Meer weten over de Cour Solanus?  Lees hier

Er was en is nog steeds vraag naar de postzegel 2020 met de afbeelding van het Serviam. Die is helaas niet meer verkrijgbaar.

Geen postzegel maar wel een kaart van het Serviam

Op vrijdag 19 maart werd de eerste postzegel overhandigd aan burgemeester Verheijen.

Foto’s van deze overhandiging vindt u hier

Hotel de Limbourg

Dankzij onderzoek van mevrouw Stassen-van den Bergh weten we meer over de geschiedenis van het oudste en nog steeds bestaande hotel.

Lees hier het verhaal.

Meer foto’s vind u hier

Zuster Maria Magdalena Brose

Op 19 februari 2021 overleed zuster Maria Magdalena  (Irmgard) Brose. Ze heeft veel betekend voor de opvang van kinderen die om welke reden dan ook niet thuis konden opgroeien.

Over haar leven schreef ze een boek ” Terugzien in verwondering”

Ze werd 2003 geïnterviewd door de werkgroep Mondelinge Historie waar ze haar levensverhaal vertelde. Een heel bijzonder verhaal dat u hier lezen

Visit Zuid Limburg heeft op haar site een interactieve film over de geschiedenis van Zuid Limburg geplaatst.

Zeer de moeite waard. Te zien via deze link  http://www.bronvaneuropa.eu/

  1. Carnaval 2021. Om nooit te vergeten

1932 was ook een gedenkwaardig jaar vanwege het maskerade verbod

Lees hier wat er aan de hand was

Dit schreef het Algemeen Handelsblad over de onrust in Sittard

Carnaval 1901

In dat jaar trok een wagen mee voorstellende het schip waarmee Paul Kruger in Europa aankwam.

Wilt u weten wie er op de foto staat en welk carnavalsliedje erbij hoort klik dan hier 

In de Limburger Koerier kunt u lezen hoe de Marotte een nieuw vaandel in ontvangst mochten nemen

August Kamps uit Sittard stuurde Kruger een telegram. Dit werd in de krant vermeld

 

Het Wit Paard

Nu we niet naar het restaurant mogen gaan brengen we u het restaurant thuis.

Op deze website hebt u de geschiedenis van de Rijksweg kunnen lezen. Een van de eerste herbergen langs de nieuwe weg was Het Witte Paard.

De geschiedenis van het Het Wit Paard leest u hier 

Foto’s van het Wit Paard

 

Mineke Zinken

Op 19 december 1916 kwam bij de burgemeester de volgende brief binnen:

Onderwerp: brood Ik heb de eer UEDELACHTBARE beleefd te rapporteeren, dat ik heden controle heb gehouden op den verkoop van roggbrood en door mij is bevonden, dat bij den bakker Zinken elk roggebrood te licht was en wel op een gewicht van 116 Kg 4,5 kg. Alhoewel de verordening een speling toelaat van 5% is het toch teekenend, dat alle broden te licht waren en ongeveer eenzelfde ondergewicht hadden. Uit een en ander blijkt dat de bakker zijn brood zoodanig kan bewerken dat het steeds in het nadeel uitvalt van den kooper, hetgeen toch niet de bedoeling geweest kan zijn bij de samenstelling van de verordening Was getekend: De inspecteur van Politie J. van den Broeke

 

Meer weten ?

lees verder

Foto’s bij het verhaal vindt u hier

Harry Brüll  12-04-1935    9-01-2021

Harry Brüll, oud-speler van Rapid JC, MVV en Fortuna’54, is zaterdag op 85-jarige leeftijd overleden. De verdediger uit Sittard, die bekend stond als een echte terriër, speelde twee interlands voor Oranje.

Mia Könings-Collombon interviewde hem in 2011.

Lees hier zijn verhaal

Meer foto’s

Röcker & CO / Rositta  1936 tot 2005

Frans Röcker komt op  20 jarige leeftijd naar Sittard.

Zware economische crisis dwingt hem zijn vaderland te verlaten om elders werk te zoeken. In Sittard vond hij werk in een kleine textielfabriek die was gevestigd in de oude houten kantoorgebouwen van Philips op de hoek Rijksweg Noord en de Dr. Philipsstraat. Dit bedrijf was eigendom van de Duitse familie Merz die uit dezelfde landstreek kwam, te weten Schwabenland/Würtemberg, waar ook Frans Röcker vandaan kwam.

Meer over de geschiedenis van de familie Röcker en Rositta leest u in dit verhaal

Meer foto’s

 

 

Philips Sittard 1946-2009

In Sittard, tussen de Rijksweg Noord, Dr. A. Philipsstraat en Nusterweg, daar waar nu het oranje van Boels Verhuur de boventoon voert lag een vestiging van Philips, een bloeiend bedrijf dat werkgelegenheid bood aan vele duizenden medewerkers. Bij Philips Sittard werden 60 jaar lang onderdelen gefabriceerd voor televisies, radio’s en scheerapparaten en het bedrijf werd daarmee een van de grootste werkgevers in onze regio.   Lees verder

Het Limburgs Dagblad 23-06-1956 10 jarig bestaan Philips Ben Koolhaas

Het Limburgs Dagblad 23-06-196115 jarig bestaan Philips Sittards

Kerst 2020

Anders dan anders met al zijn beperkingen.

Minder gasten maar wel een verhaal over een bijzondere gast met dank aan Albert Sluijs.

Samen sporten is er ook niet bij  maar wel een verhaal over de man die sport groot maakte in Sittard;  het verhaal van Albert Sluijs.

Het bestuur van de Vereniging Sittards Verleden wenst u hele  fijne feestdagen  en werkelijk ALLE goeds voor het nieuwe jaar. Hopelijk kunnen we elkaar spoedig weer echt

ontmoeten. 

Zelig nuuj jaor     Kop vol haor     Mònjd vol tenj    Ein waffel in de henj

70 jaar Molukse gemeenschap in Sittard

Vanwege de opgelopen spanning met de Indonesische overheid in de Molukse Archipel, die ontstaan was door de proclamatie van de Republiek Zuid-Molukken in april 1950, waren op 31 december van dat jaar, 3423 van de 65000 militairen van het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) nog niet gedemobiliseerd.

Zij kregen het bevel naar Nederland te gaan, omdat de uitspraak van het Haagse gerechtshof op 22 januari 1951 bepaalde, dat een onvrijwillige demobilisatie in Indonesië van deze KNIL-ers verboden was en dat zij na hun demobilisatie in Nederland, na een kort verblijf weer terug konden keren naar de Molukken.

lees verder  

Foto’s

De Jezuïeten in Sittard

Aan het verblijf van de Jezuïeten in onze stad herinnert  de kapel in de schootsvelden, dichtbij de Ursulinentuin.

Deze kapel werd door kunstenaar Jo Havenith voorzien van een fresco.

Het verhaal van de Jezuïeten vindt u hier

1874 – 1966 Het stadhuis van architect Weber

Er is geen gebouw in Sittard waar met zoveel weemoed aan terug gedacht wordt.

Hier het verhaal over bouw en afbraak van een geliefd stadhuis

Gratis boeken af te halen.  Hebt u interesse stuur dan een mailtje naar secretariaat van onze vereniging

Een overzicht van de boeken vindt u hier

Herinneringen uit de Mobilisatie van 1914-1918

Van Wim Rovers ontvingen we dit  dagboekfragment.

Th. Wilms beschrijft de aankomst van zijn regiment in Sittard

De “R ” is in de maand maar helaas zijn de restaurant gesloten.

We nemen u mee naar ’t Stübelke dat bekend stond om zijn mosselen.

 

Hier is het verhaal met dank aan mevrouw Schmitz

 

Januari 1945

Laatste episode uit het oorlogsdagboek van Hilarius Peeters.

Lees hier over de aanleg van het Engels kerkhof te Ophoven

December 1944 Kerst in de schuilkelder

Het verhaal gaat verder. Lees hier hoe het  Sittard vergaat nadat het reeds in september bevrijd was maart nog steeds geen echte vrede kent.

De bijgevoegde bladzijde komt uit het dagboek van Sjaak Meisen

Deel 2 van het fotoalbum van de Franciscanen 

November 1944 De granaten tijd

Lees hier het vervolg van het dagboek

De paters Franciscanen hebben ons ook een fotoalbum nagelaten

 

Na de bevrijding van Sittard is de oorlog nog niet afgelopen.

Het verslag, geschreven vanuit het klooster in Ophoven, vertelt hoe het verder gaat met Sittard en Limburg.

Ook Sittard, alhoewel bevrijd, heeft nog steeds te maken met oorlogsgeweld.

Lees nu hoe  de oorlog verloopt van de bevrijding tot 1 november

 

De bevrijding van Ophoven

Onderstaand mailtje kwam binnen bij onze vereniging

“Ik ben wat spullen van mijn ouders aan het bekijken en opruimen.

Daarin vind ik een handgeschreven verslag over de periode oktober 1944 tot januari 1945.
Dit verslag is geschreven door een heeroom van mij die toen in opleiding was in het Franciscaner Klooster Ophoven.
Als u, of iemand anders, hiervoor belangstelling heeft hoor ik dit graag.
Met vriendelijke groet,
Jan Janssen”

Natuurlijk hebben we hier belangstelling voor want het levert ons een boeiend verslag  van de bevrijding van Ophoven in 1944

Het wordt vervolgd want ook de maanden na de bevrijding zijn in de verslag beschreven maar daarover de volgende keer

 

Bern. Willems Verhuizingen

Van Tapissiere tot ultramodern verhuisbedrijf.

Het verhaal van een Sittardse onderneming waar al de zesde generatie aan het roer staat.

Politiek en Carnaval

Nog een keer Sittardse politiek

1920, honderd jaar geleden, opende het carnavalseizoen met  het liedje ” Den druim van Jozef Puime”

Ook toen ontstond er een nieuwe politieke partij ” De Katholieke Kiesvereniging”

De inwoners van Sittard gaven in dit carnavalsliedje hun mening over de nieuwe gemeenteraad.

Lees hier het verhaal

foto van de gemeenteraad

Frans Heuts 1941 – 2020

4 september overleed Frans Heuts. Hij heeft veel betekend voor de Sittardse politiek. In 2010 mocht Mia Könings-Collombon, lid van de werkgroep Mondelinge Historie van de Vereniging Sittards Verleden, Frans Heuts interviewen.

Lees hier het verhaal

De foto is gemaakt tijdens de Rosaprocessie in de eerste jaren van zijn wethouderschap.
We zien onder meer “d’n Tiptop”, burgemeester Tonnaer en de wethouders Simons en Durlinger.

Abshoven

In september 2018 werd in de Engelse tuin bij klooster Abshoven de Lourdesgrot in ere hersteld. Dit was vooral te danken aan de mevrouw Gijsen-van der Schoor.

Bij de inzegening hield zij een toespraak waarin zij vertelde wat de grot voor haar betekende.

Foto’s

Meer lezen over Abshoven zie

Monografieën uit het land van Sittard deel 22

“Abshoven, wel en wee van een monument en zijn bewoners”

 

Het wielerseizoen is begonnen dus VSV duikt in de archieven op zoek naar Sittardse kampioenen.

Hier is het verhaal van Jan Krekels

Op de foto ziet u René Pijnen, Joop Zoetemelk, Leen de Groot en Jan Krekels

Meer foto’s vindt u hier

Het Agustinessenklooster in Sanderbout

40 jaar lang waren de zusters Augustinessen actief in Sanderbout.

 

Het verhaal leest u hier 

We zijn op zoek naar foto’s van de noodkerk en van het klooster aan de Anemoonstraat. Wie kan ons helpen.

Enkele foto’s ziet u hier

 

Een  bezoek aan de Steenweg

De Steenweg, gelegen buiten de wallen, vormde vroeger toch een aparte gemeenschap. Meer hierover leest u in de dit verhaal

De foto’s bij het verhaal vindt u hier

Met de tram naar Heerlen

De tram van Limburgse Tram Maatschappij werd vervangen door de bussen van de LTM. Volgens de mijnwerkers, die gebruik maakten van de tram, stond LTM voor “Lieveling Tot Morgen”.

De tram is er allang niet meer maar in dit verhaal komt hij even tot leven.

 

Meer foto’s ziet u hier

Het zwembad in het villapark

Misschien denkt u deze zomermaanden nog wel eens terug aan het zwembad in het park. Nu staat er nog slechts een stuk van de gevel van wat ooit de trots van Sittard was. In dit verhaal leest u alles over de bouw van dit zwembad.

Op de foto’s is de aanleg van zwembad te zien maar ook de opening waarbij de politie mocht laten zien dat ze in staat was om drenkelingen te redden

Wolf Geene hield in 2008 voor onze vereniging een lezing over Sittardse legendes. Hij had tussen 1940 en 1950 zo’n 200 veerhalen verzameld. Ze werden verteld in de schuilkelder tijdens de oorlog maar voornamelijk tijdens de kampvuren  bij de welpen en de padvinderij.

Een aantal verhalen heeft hij ons nagelaten in zijn Sittards dialect.

“De batklaue ” is een van deze verhalen

De oorspronkelijke versie

De Nederlandse vertaling

 

” Het is neit mee wie vruiger”

Dat geldt ook voor de apotheek

Lees meer

Foto: interieur apotheek Timmers

foto’s met dank aan de heer Boelens en Corry Wehrens

 

Deze zomer blikken de sportprogramma’s bij gebrek aan wedstrijden terug naar de tijd van voor Corona, toen nog niemand kon vermoeden dat er een seizoen zou komen zonder sportwedstrijden.

Zo nemen ook wij een duik in het verleden met het verhaal over een Sittardse prof die 21 keer als basisspeler opgesteld stond in het Nederlands elftal.

foto’s Jan Notermans

Het verhaal

De zusters Passionistinnen en het Gemmaklooster Sittard

De Katholieke Stichting Gemmakapel is van plan om een boek uit geven. Er zijn al diverse schrijvers bereid gevonden om hier aan mee te werken.

Men is op zoek naar verhalen  en herinneringen  aan de zusters, de Gemmakapel en het klooster.

Hebt u herinneringen hieraan en wilt u ze met ons delen neem dan contact op met:  redactie@verenigingsittardsverleden.nl

Hier vindt  u alvast de geschiedenis van de zusters en hun klooster

Foto’s van het bezoek aan het Gemmaklooster

Van Nuje Waeg tot Boulevard

De rijksweg van Noord naar Zuid.

 

Het verhaal

 

Foto’s

Openbaar vervoer voor iedereen ?

Nu even niet dus. Dat was vroeger anders.

Lees verder

Foto’s

Even een terrasje pikken

Dat kon een aantal maanden geleden nog. Nu is dat niet meer zo vanzelfsprekend en in het ‘nieuwe normaal’ zal het ook niet meer zijn zoals vroeger en daarom is het is misschien goed om nog eens even terug te gaan naar de tijd van toen.

Lees meer

foto’s bij het verhaal

Deken Wilbert van Rens van Sittard gaat op 1 mei definitief met emeritaat.

 

Lees hier het interview met Deken van Rens

Boek Dominicanen

Verleden jaar is door de Professor Doctor Timmers Stichting het boekwerk  “Dominicanen en dominicanessen in Sittard. Vier eeuwen aanwezigheid” uitgebracht.

Sittard kende in de zeventiende en achttiende eeuw binnen de stadswallen een klooster van dominicanen en dominicanessen. In het stadsbeeld is hun aanwezigheid tot op de dag van vandaag zichtbaar. De dominicanessen vestigden zich vanuit Maastricht in 1622 in Sittard en bouwden een klooster aan de Oude Markt met de aangrenzende barokke Sint-Michielskerk op de Markt. De dominicanen vestigden zich in 1649 vanuit Brugge in het Agnetenbergklooster aan de Plakstraat. De kloosterlingen verbonden hun leefwijze met een onderwijstaak. Voor de dominicanen kwam daar hun assisterende werkzaamheid bij in de parochiële zielzorg in stad en omgeving. Mede op basis van niet eerder bestudeerde bronnen uit binnen- en buitenland brengt dit rijk geïllustreerde boek het veelkeurig dominicaanse verleden weer tot leven met aandacht voor politieke, sociale en culturele dimensies.

Dit fraaie boekwerk (375 pagina’s, ISBN-nummer 9789087047955) is verkrijgbaar in de boekhandel voor en bedrag van € 35,00.

5 mei  bevrijdingsdag  75 jaar leven in vrijheid

Verhalen over oorlog en bevrijding

Voor meer  foto’s volg deze link

 

 

 

 

 

Breng een virtueel bezoek aan kasteel Limbricht en het Salviuskerkje

Ze staat al een poosje op de website van de Stichting Kasteel Limbricht, maar wellicht had u haar nog niet gezien of heeft u nu de tijd haar eens rustig te bekijken: de virtuele rondleiding om en in kasteel Limbricht en het Salviuskerkje.
De rondleiding is gemaakt door Tjeu de Heus in opdracht van de Stichting Kasteel Limbricht. Als u naar www.stichtingkasteellimbricht.nl gaat en bovenaan klikt op ‘virtuele tour’, begint de rondleiding. Door op de icoontjes te klikken komt u op de diverse interessante locaties en hoort/ziet u een verdere toelichting. Door op de pijltjes beneden op de pagina te klikken kunt u om u heen kijken en weer nieuwe icoontjes zien. Het best begint u door het icoontje midden op de brug aan te klikken. Veel plezier!!!!

 

19 maart 2020 bracht de Vereniging Sittards Verleden weer een nieuwe postzegel uit.

 

Ze zijn allemaal  UITVERKOCHT!!!!

Herinneringen aan Serviam dank zij de foto’s die Math Vleeshouwers ons naliet.

Serviam, Ik zal dienen

Paul Peters maakte een fotoserie over de afbraak van het Serviam te zien via deze link

 

Het thema van de zevende editie van de nationale Romeinenweek is de Neder Germaanse limes die vanaf de Noordzee dwars door Nederland richting Duitsland verloopt.

Voor IVN Munstergeleen aanleiding om een wandeling uit te zetten in het Geleenbeekdal waar afgelopen 5 jaar monumentjes zijn geplaatst ter herinnering aan het Romeins verleden.

Gezien de huidige omstandigheden zijn er helaas geen georganiseerde wandelingen maar via een link in onderstaande nieuwsbrief  kunt u vanuit uw luie stoel digitaal een ommetje maken.

Veel plezier

Ontdek Romeins Nederland

 

Nur Zwei wollen zu Holland

Deze kop staat niet vandaag in de krant maar 71 jaar geleden toen de grenzen nog  echte grenzen waren.

Lees het krantenartikel

Lees hier het bijbehorend verhaal

HET KRUIS AAN DE MOLENBEEK.  foto

Het kruis dat hier wat verloren langs de Tuddernderweg en Molenbeek staat werd geplaatst door de familie Willems, die hier tegenover gewoond hebben.

Het kruis zou hier geplaatst zijn, omdat er omstreeks 1800 enkele kinderen in de beek verdronken zouden zijn. Met zekerheid is wel te zeggen, dat de familie Willems dit kruis altijd onderhouden heeft.

Ook heeft deze familie omstreeks 1900 een nieuw ijzeren kruis laten maken bij de Sittardse smid Kleinen. Dit kruis is lange tijd het enige kruis geweest dat Stadbroek bezat. Men kwam er bidden voor ziekte, regen en dood en er werden steeds vele kaarsen ontstoken.

Wanneer iemand gestorven was, moest het lijk naar de Sittardse parochiekerk gedragen worden, ook hier vanzelfsprekend met mankracht.

De lijkkist werd dan altijd bij dit kruis afgezet, men bad dan drie Onze Vaders en ging dan verder, alvorens ook hier gewisseld was van dragers.

Het crucifix, die thans op het kruis hangt is van gietijzer.  De oude,die geheel van hout was, is thans in bezit van de familie Bohnen-Willems, maar mist jammer genoeg de linkerarm.

Tekst afkomstig uit “Kapellen en Kruisen” van Wilms, Maassen en Nohlmans

Tösje Zitterd en Sjtadbrouk

We wensen u mooie paasdagen.

TUIN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

 De Tuinbrigade van de werkgroep Geheime Tuinen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Hou je ervan om met anderen lekker buiten te werken en heb je een paar uurtjes per week over ? Wellicht ben jij dan de geschikte persoon om ons vrijwilligersteam te komen versterken en zo mee te helpen om de tuin van het voormalige klooster St-Agnetenberg in Sittard te onderhouden.

meer lezen…

 

Gratis schilderij van naaldkunstenares Lies Verjans uit Ophoven  te verkrijgen bij Ger Kitzen.

 

“Dao baove in d’n tore”

De trots en tevens het visitekaartje van onze stad, de kerktoren van onze Grote kerk, is hard aan restauratie toe. Om het nodige bedrag hiervoor bij elkaar te krijgen heeft men een actie gestart om de toren voor de toekomst te behouden.

zie de website “Dao baove in d’n tore”

 Album E.J. Westra Groningen 1912 Bezoek aan Sittard en omgeving 

geschonken door Jan van der Werf uit Olst

Het album bevat ansichtkaarten van Sittard en Omgeving voorzien van een reisverslag.

Het verslag leest u hier

De ansichtkaarten en de teksten vindt u hier