In juni 2021 werd ons door Vereniging Sittards Verleden samen met de Zittesje A.B.C. uit de in hun depot geschonken boeken een typoscript  aangeboden met de titel:

SITTARDSE SPREEKWOORDEN, UITDRUKKINGEN, GEZEGDEN en BENAMINGEN, Verzameld door L. van der Heijden

Het Stadsarchief Sittard, de Willy Dols Stichting en Veldeke Sittard kenden dit getypte typoscript van 120 pagina’s niet en ook de herkomst was onduidelijk.

Naspeuringen leverden tot op heden het volgende resultaat op:

  • In 1925 verscheen er in de krant een artikel over Kunst en letteren in Sittard, waarin Louis van der Heijden  werd besproken, die met de hulp van een aantal Sittardenaren (Delhougne, Kentgens, Timmers, v. Wessem Dullens, Laudy) meer dan 2000 Sittardse woorden  en meer dan 300 spreekwoorden en gezegden met hun Hollandse vertaling verzameld had sinds hij zich  sedert 1921 met het Sittardse dialect bezighield.
  • Peter Schulpen van het Stadsarchief levert tekeningen op van de hand van Jan Hermans (broer van Toon) die gebruikt worden bij de heruitgave van dit typoscript door de werkgroep.
  • Albert Sluijs maakt in zijn boekjes Mien Zitterd (Gezèkdes-oetdrökkinge en sjpraekweurd) 1991 en Mien Dialek 1993 gebruik van de Zittesje A.B.C. van van der Heijden en andere bronnen.
  • Op basis van deze en tal van andere aanduidingen menen wij dit manuscript te mogen dateren tussen 1920 en 1924.

Als u in aanmerking wil komen voor een exemplaar uit een door de werkgroep te realiseren heruitgave kunt U intekenen op de voorlopige intekenlijst, waar U zich nog tot niets verplicht en ook nog niets betaalt. Op basis van de voorlopige intekenlijsten wordt de oplage bepaald en een uiterst schappelijke richtprijs vastgesteld tussen de €8 en €13.

U kunt uw belangstelling ook doormailen aan josengelen@planet.nl

T.z.t. ontvangt u dan informatie over de voortgang, distributie en betaling. Gezien het vele werk, dat deze heruitgave nog met zich meebrengt verwachten wij realisatie in de loop van 2022.

 

Zitterd, oktober 2021

Werkgroep Typoscript v.d. Heijden

Piet Deeder, Jos Engelen, Peter Hilkens, Phil Schaeken, Frans Walraven