Jos Engelen  Zittesje Kènjerspeelkes

Jo Havenith en Guus Janssen Jezuietenkapel

Peter Vossen Kloosters en kloostertuinen

Jos Engelen Van alles get

René Lauwers Excursie Poilvache en Celles

Marijke Geilen De Apotheek

Henk Stoepker Haagsittard

Jo Hendriks Urmond en de Maasvaart

Ger Kitzen Sittardse soldaten in dienst van Napoleon

Ger Kitzen deel 2

Jos Engelen  Tössje Dòmmenik en Sjraage

Holtum Ruijs de Beerenbrouck De Limburger

Fransje de Jong Bioscopen in Sittard

Peter Vossen Mooi en lelijk gebouwd Sittard

Peer Boselie Drostambt Tudderen 

Jos Engelen Broeksittard

Chris Rutten

Chris Rutten

Roy Keizers

Luc Laudy

Paul Timmermans  toekomst Frans klooster

Jos Engelen Tössje Dòmmenik en Sjraage

 

Stoepker, Henk, 2017: Het tinnen kandelaartje van Haagsittard – een eliteobject als rituele depositie in een landelijke nederzetting, Publications de la Société Royale Historique et Archéologique dans le Limbourg, deel 152, jaarboek 2016,  51-84; www.academia.eu : The Haagsittard candlestick – a prestige object as ritual deposition in a high medieval rural settlement.

Voor het artikel van Elizabeth den Hartog over de kandelaar (Hartog, Elizabeth den, 2017: Het ridderideaal als lichtend voorbeeld: de tinnen kandelaar uit Haagsittard, Publications de la Société Royale Historique et Archéologique dans le Limbourg, deel 152, jaarboek 2016,  85-109) moet men de Publications lezen.