Nieuwe postzegel Vereniging Sittards Verleden

By 19 maart 2016Geen categorie

 Postzegel 2017

Kritzraedthuis

Het pand waarin de VVV is gevestigd, heet het Kritzraedthuis. Met de bouw van het huis werd een aanvang gemaakt door de protestante rentmeester Gerhard Kroeten, waarschijnlijk met de bedoeling hierin mede protestantse kerkdiensten te houden. Gerhard Kroeten stierf in 1619, nog voor het huis voltooid was. Het werd afgebouwd door zijn weduwe die het in 1636 verkocht aan de paters jezuïeten uit Millen. Dezen vestigden er een missiestatie in. Zij waren felle bestrijders van het protestantisme.

Dit imposante pand werd gebouwd in de regionale Maaslandse stijl, gekenmerkt door gevels in baksteen met hardstenen deur- en raamomlijstingen, dito kruiskozijnen en horizontale gevelbanden in mergel. De grote toegangspoort was in de Plakstraat maar na de aanleg van de Rosmolenstraat in 1926 kreeg het pand een zijgevel. De huidige ingang en de ramen aan de kant van de Rosmolenstraat zijn pas bij de restauratie in 1960/64 aangebracht.

Het huis is genoemd naar de jezuïet Jacob Kritzraedt, geboren in Gangelt in 1602, die er vanaf 1636 zo’n tien jaar woonde. Kritzraedt is de grondlegger van de geschiedschrijving van onze streek, waarmee hij hier begon, vandaar dat het in 1936 zijn naam kreeg. Zie de plaquette met chronogram uit 2002 op de gevel in de Rosmolenstraat.

Het gebouw was oorspronkelijk rentmeesterswoning (waar mogelijk ook de protestanten kerkten) en werd vervolgens o.a. klooster, woonkazerne, marechausseekazerne (met paardenstal op de benedenverdieping), landbouwschool, openbare lagere school (stadsschool van 1923 tot 1936), museum en kunstuitleen en nu dus VVV-vestiging.

Kritzraedthuis

Het pand waarin de VVV is gevestigd, heet het Kritzraedthuis. Met de bouw van het huis werd een aanvang gemaakt door de protestante rentmeester Gerhard Kroeten, waarschijnlijk met de bedoeling hierin mede protestantse kerkdiensten te houden. Gerhard Kroeten stierf in 1619, nog voor het huis voltooid was. Het werd afgebouwd door zijn weduwe die het in 1636 verkocht aan de paters jezuïeten uit Millen. Dezen vestigden er een missiestatie in. Zij waren felle bestrijders van het protestantisme.

Dit imposante pand werd gebouwd in de regionale Maaslandse stijl, gekenmerkt door gevels in baksteen met hardstenen deur- en raamomlijstingen, dito kruiskozijnen en horizontale gevelbanden in mergel. De grote toegangspoort was in de Plakstraat maar na de aanleg van de Rosmolenstraat in 1926 kreeg het pand een zijgevel. De huidige ingang en de ramen aan de kant van de Rosmolenstraat zijn pas bij de restauratie in 1960/64 aangebracht.

Het huis is genoemd naar de jezuïet Jacob Kritzraedt, geboren in Gangelt in 1602, die er vanaf 1636 zo’n tien jaar woonde. Kritzraedt is de grondlegger van de geschiedschrijving van onze streek, waarmee hij hier begon, vandaar dat het in 1936 zijn naam kreeg. Zie de plaquette met chronogram uit 2002 op de gevel in de Rosmolenstraat.

Het gebouw was oorspronkelijk rentmeesterswoning (waar mogelijk ook de protestanten kerkten) en werd vervolgens o.a. klooster, woonkazerne, marechausseekazerne (met paardenstal op de benedenverdieping), landbouwschool, openbare lagere school (stadsschool van 1923 tot 1936), museum en kunstuitleen en nu dus VVV-vestiging.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de St. Joepmarkt te komen dan kunt u de postzegel en herdenkingsenvelop bestellen via het bestelformulier dat u hier kunt downloaden