19179-20151220-leijenbroekerwegAlgemeen

De kruisen, die het gehucht Leijenbroek heeft, werden vroeger, wanneer men te voet met een dode naar de parochiekerk te Sittard ging, allen aangedaan. Steeds werden er dan vijf onze vaders gebeden en werd er van dragers gewisseld.

Bij de putpoort, in de putstraat, werd de lijkstoet dan afgehaald door de geestelijkheid van de parochiekerk te sittard.

Op de terugweh ging men weer gezamenlijk bij al deze kruisen langs om te bidden voor de zielerust van de afgestorvene.

Het l;aatst werd er dan gebeden als men bij de woning van de overledene aankwam.

Voor ziekte en nood gingen de gelovigen uit Leijenbroek bidden bij de Sint Rosa kapel en bij de zevenvoetvallen.

Kruis op de berg (Leijenbroekerweg to 89)

Hier staat een hardstenen kruis met een ijzeren corpus. Dit kruis werd ingezegend op 6 mei 1937 door Mgr Lemmens, bisschop van Roermond, metassistentie van rector Wetzels van het kloooster te Leijenbroek.

Het opschrift op de steen die in de sokkel werd ingemetseld luidt: “Geloof zij Jezus Christus”1937

De plaats waar dit kruis staat was vroeger een wegkruising van de oude Leijenbroekerweg naar casino en Kollenberg.

De bomen die er in 1937 geplant werden, zijn momenteel zo dicht tegen elkaar gegroeid en zo slecht bijgesnoeid, dat men het kruis nauwelijks kan zien, terwijl de trappen met gras overwoekerd zijn.