20741-holleweg-2015-aug-1

 

 Wegkruis Hoek Holleweg Rijksweg zuid

Naast het woonhuis kantoor Inside out (voorheen woonhuis familie Custers staat een mooi kruis dat hier sinds mei 1958 staat. Voor die tijd heeft er ook een gestaan, maar bij wegverbreding ter plaatse werd dit kruis overgeplaatst naar de begraafplaats in Broeksittard samen met de oude lijkenkapel.

Toen in 1956 een buurtbewoner van de rijksweg (de zeer eerwaarde heer Mastenbroek) zijn 1e heilige mis opdroeg werd er zoals toen gebruikelijk een comité in het leven geroepen. Na de plechtigheden en feestelijkheden van de neomist zou het comité ontbonden worden

Op de laatste avond kwam dhr. Custers met het voorstel om het comité te handhaven met als doel te zorgen voor een nieuw kruis op de hoek Holleweg Rijksweg Het comité nam dat gelijk aan. Het oude kruis werd verwijderd en naar Broeksittard verplaatst

Na verbetering en verbreding van de wegen werd er door verschillende leerlingen van de technische school een sokkel gemetseld de leerlingen timmerman zorgden voor het kruishout terwijl het corpus gemaakt werd door een kunstenaar uit Sittard woonachtig in België Het corpus werd gebakken door dhr. L. Thijssen in Beesel. Geheel naar een schets van George Tielens die in de steegstraat heeft gewoond (1888-1950) In opdracht van deken Custers, die naast de boerderij Custers heeft gewoond

Na voltooiing werd het kruis ingezegend door Pater rector van Ophoven in het bij zijn van het comité en buurtbewoners die eveneens hun bijdrage hadden gegeven

Er werd verteld, dat de bewoners van Ophoven hier vroeger kwamen bidden voor regen tegen ziekte en dood

In 2012/2013 is het kruis weer grondig onder handen genomen. De nieuwe eigenaar van het naastliggende pand (Inside Out) financierde het herstel van het corpus, dat door dhr. Odekerken uit Elsloo is gerestaureerd. Het houten kruis werd wederom door Dacapo (voorheen technische school) vervangen Het grondwerk werd door vrijwilligers gewijzigd. De werkgroep kruisen en kapellen van Sittards verleden (o.a. H. Geene) voerde samen met Jo Hamers de regie

Op 26 oktober 2013 heeft de pastoor van de parochie Leyenbroek/Ophoven dhr Harie Broers het kruis opnieuw ingezegend

Gegevens o.a. uit Kapellen en Kruisen in Sittard VVV Sittard juni 1972 (Jo Nohlmans)