6 juli 2017 wandeling langs de Geleenbeek

Gevelstenenwandeling

Excursie naar Slot Schaesberg onder leiding van Kees Hessels op 30 sept.2017

Bezoek aan de kloostertuinen o.l.v. Peter Vossen op 7 september 2017