Vandaag, 25 juni 2021,  is er een nieuw boek verschenen over de Sittardse Vestingwerken.

Met de uitvoering van het plan Zitterd Revisited zijn de afgelopen 15 jaar delen van de oude vestingwerken van Sittard aan het licht gekomen. Het historisch karakter van de binnenstad werd erdoor onderstreept. Hoewel Sittard al in 1678 zijn vestingfunctie heeft verloren zijn omwalling en schootsvelden nog steeds beeldbepalend voor het silhouet van het historisch stadscentrum.

Bij de herinrichting van de schootsvelden rond de omwalling van de binnenstad hebben archeologen veel sporen van de Sittardse vestingwerken aan het licht gebracht. Niet alleen het bodemarchief, ook beschikbare documentatie en archiefstukken kunnen ons informeren over de verdwenen en nog zichtbare vestingwerken. Om archeologen, historici en andere belangstellenden in de geschiedenis van Sittard van dienst te zijn heeft Peter Schulpen, plaatsvervangend gemeentearchivaris van Sittard-Geleen en senior archivist bij De Domijnen, alle hem bekende informatie over de Sittardse vestingwerken geïnventariseerd. Als resultaat hiervan verschijnt op 25 juni het boek het boek De vestingwerken van Sittard in historische bronnenHet boek bevat o.a. 40 pagina’s bijzonder beeldmateriaal, waaronder een nooit eerder gepubliceerde kaart van Sittard uit 1804.
Door voorinschrijving kunt u het boek aanschaffen voor 22 euro. Hiervoor moet u voor 17 mei: 1) een mail sturen naar de penningmeester van de Stichting (monografieenlvs@gmail.com) waarin u uw naam vermeldt en aangeeft hoeveel exemplaren u wilt aanschaffen; 2) het betreffende bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U). De bestelling is dan vanaf 26 juni af te halen bij boekhandel Krings in Sittard.
De prijs in de boekhandel is na verschijning 26 euro